Spory při dědění nemovitosti a jak se jim vyhnout?

Libor Grabec | 04. 11. 2022

Vyřizování dědictví je samo o sobě ne zcela příjemnou činností, když se k tomu přidají spory mezi dědici, je to o to komplikovanější. Dnes si proto nastíníme situace, kdy nemovitost nedědí všichni rovným dílem, ale připadne jednomu konkrétnímu.

Při takovémto dědění se často stává, že jeden dědic obviní druhého z toho, že se k nemovitosti a přepisu dostal za pomoci nátlaku či nějaké manipulace. Pokud chce majitel předejít těmto sporům, měl by závěť vyřešit ještě během svého života. Není to v žádném případě nic příjemného, ale rozhodně to může vyřešit potenciální komplikacím.

V případě, že například rodič daruje nemovitost jednomu potomkovi více než tři roky před smrtí, je darovací smlouva naprosto v pořádku a není možné ji jakkoliv zpochybnit. Pokud byl dotyčný zdráv, nelze uvažovat nad tím, že na něj byl vyvinut nátlak. Nejčastěji se můžete setkat se situací, kdy rodiče darují nemovitost dítěti za podmínek péče o ně do konce jejich života. Pokud ale rodič odkáže dům potomkovi a do tří let zemře, ostatní dědici mohou uplatnit tzv. kolaci.

Co je to kolace?

Jedná se o započtení na dědický podíl. Do něj patří vše, co dědici získali od zemřelého v posledních letech před smrtí. Pozor, rozhodně sem nepatří narozeninové či vánoční dary aj. Patří sem jen ty položky, které v tříletém horizontu zemřelý poskytl potomkům na založení samostatné domácnosti, podnikání, případně sumu, která padla na úhradu dluhů.

Započtení může být přímo uvedeno v závěti nebo dědické smlouvě.

Toto ale není povinné, pokud tedy započtení uvedeno není, musí o ni „znevýhodněný“ dědic požádat soud. Každá taková žádost je zkoumána zvlášť a záleží jen na úsudku soudu, zda započtení povolí. Je důležité myslet na všechny okolnosti, za kterých se mohl obdarovatel rozhodnout obdarovat konkrétního obdarovaného. S domnělým znevýhodněným potomkem mohly být dlouhodobě komplikované vztahy, mnohdy i v rozporu s dobrými mravy. Tento fakt může být významným důvodem pro znevýhodnění jednoho dědice oproti druhému. V tomto případě by byla kolace neoprávněná.

 

Nikdo určitě nechce zanechat rozvrácenou rodinu, která s bude přetahovat o majetek. Proto je za mě určitě v pořádku závěť a podobné dokumenty vyřešit dostatečně s předstihem a těmto nepříjemnostem se vyhnout.

Využijte kontaktní formulář a napište mi.

Vyplňte požadované informace o sobě a případně zprávu, kterou mi chcete poslat. Budu Vás obratem kontaktovat.

Máte zájem o on-line odhad vaší nemovitosti? Napište mi.

Vyplňte níže uvedený formulář a případně přidejte jakoukoliv poznámku. Po obdržení zprávy a vypracování odhadu vás budu kontaktovat.